خودکار، بازارکار آنلاین تخصصی برق و الکترونیک

صد ها متخصص آماده انجام پروژه های صنعتی، تحقیقاتی و دانشجویی شما هستند.

انجام پروژه متلب، پروژه های طراحی مدار آنالوگ و دیجیتال، ساخت ربات، طراحی مدار های چاپی، پروژه های شبیه سازی و هر چیز دیگری که نیاز دارید یک مهندس برق برای شما انجام دهد.


مهندس برق دورکار هستید؟لیست پروژه های باز
بیشتر بدانید

بیشتر بدانید

سه قدم تا انجام پروژه


تکمیل یک فرم و توضیح درباره آنچه نیاز دارید و ارسال پروژه

تکمیل یک فرم و توضیح درباره آنچه نیاز دارید و ارسال پروژه

دریافت پیشنهاد همکاری از سمت مهندسین سایت و انتخاب بهترین پیشنهاد

دریافت پیشنهاد همکاری از سمت مهندسین سایت و انتخاب بهترین پیشنهاد

پرداخت هزینه کار به فریلنسر پس از دریافت پروژه و رضایت کامل

پرداخت هزینه کار به فریلنسر پس از دریافت پروژه و رضایت کامل


دسته بندی پروژه ها


پروژه های نرم افزاری

پروژه های نرم افزاری

پروژه های میکروکنترلری

پروژه های میکروکنترلری

طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال

طراحی مدارات آنالوگ و دیجیتال


طراحی مدارچاپی

طراحی مدارچاپی

رباتیک و مکاترونیک

رباتیک و مکاترونیک

x
x