لیست کاربران

mahdi1364

شمارههمراه من ۰۹۳۶۲۳۰۲۷۵۵

تعداد نمونه کار: 0

ali_7219

فارغ التحصیل دانشگاه آزاد کرج
تعداد نمونه کار: 0

maani-64

 اکبر معانی منولد ۶۴ 

تعداد نمونه کار: 0

parsaparsaa

دانشجوی مترجمی زبان انگلیسی
تعداد نمونه کار: 0

saeed144

عاشق الکترونیک و رباتیک

تعداد نمونه کار: 0

a4170500

html 5  , wordpress , photoshop 

تعداد نمونه کار: 5

hadi21

کارشناسی ارشد برق قدرت

تعداد نمونه کار: 0

soltan

مهندسی برق و آی سی تی

تعداد نمونه کار: 1

Computerist

معلم رشته کامپیوتر هستم
تعداد نمونه کار: 0

Navid2000

دانشجوی علاقه مند

تعداد نمونه کار: 0

Thcode

کارشناسی برق 

تعداد نمونه کار: 0

mahsa64

مهندسی معماری خوندم
تعداد نمونه کار: 0

zohrehaghighy

تایپ فارسی

تعداد نمونه کار: 0

amirasghari

تعداد نمونه کار: 0

Ashkan76

تعداد نمونه کار: 0

djmiladdd

تعداد نمونه کار: 0
تعداد نمونه کار: 0

arash-2020

تعداد نمونه کار: 0
تعداد نمونه کار: 0

mojtaba-k

تعداد نمونه کار: 0
x