پیش بینی بورس


تحقيقات بسياري جهت پيش بيني قابل قبول و قابل اطمينان به کمک روشهاي شبيه سازي، تحليل سري‌هاي زماني، ترکيب روشهاي هوش مصنوعي با روش‌هاي تحليل سري‌هاي زماني و در آخرين آنها ترکيب روشهاي داده کاوي و هوش مصنوعي با روش‌هاي تحليل سري‌هاي زماني و الگوريتم‌هاي بهينه سازي تکاملي در حوزه قيمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار صورت گرفته است. در اين تحقيق سعي بر آن شده که در قالب فرايند CRISP داده کاوي و با ارجاع به آخرين تحقيقات صورت گرفته، ترکيب شبکه عصبي مصنوعي و الگوريتم‌هاي بهينه سازي تکاملي به عنوان مدل پيش بيني قيمت سهم در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسي قرار گيرد. الگوريتم‌هاي بهينه سازي تکاملي ژنتيک، ازدحام ذرات و رقابت استعماري در آموزش شبکه عصبي مصنوعيبا داده‌هاي سري زماني کاهش يافته قيمت پنج سهم منتخب از بازار بورس اوراق بهادار تهران به کار گرفته شدند و قابل قبول و قابل اطمينان بودن پيش بيني به کمک شبکه عصبي مصنوعي آموزش ديده با الگوريتم ازدحام ذرات بر اساس مقادير شاخص ميزان خطا (mse) پيش بيني شبکه عصبي مصنوعي مورد اشاره به اثبات رسيد. همچنين عدم درک آشوب داده‌ها توسط الگوريتم يادگيري پيش انتشار خطا به چالش کشيده شد.

آخرین پروژه های متلب ثبت شده در سایت


عنوان پروژه تعداد پیشنهاد ها ميانگين پیشنهادات(تومان)

پردازش صدا

پردازش سیگنال پردازش صدا Matlab
2 475,000

drum speed control

Matlab کنترل
3 120,000

پروژه متلب

مخابرات
3 46,666

پروژه یکسو ساز تمام موج تکفاز با یک دیود سوخته

Matlab
1 50,000

کنترل دیجیتال

طراحی دیجیتال Matlab کنترل
2 150,000

شبیه سازی کنترل یک موتور سنکرون مغناطیس دائم با Back EMF ذوزنقه ای (BLDC)

الگوریتم های کنترل کنترل کننده های صنعتی Matlab کنترل قدرت
1 250,000

تحلیل سیستمی رادار با استفاده از نرم افزار متلب

نوشتن مقاله تحقیق Matlab
2 150,000

Drum speed control

Matlab کنترل
2 160,000

شبیه سازی مقاله

طراحی دیجیتال طراحی آنالوگ طراحی مدار مجتمع الکترونیک
0 0

تبدیل کد کوتاه متلب به زبان وی اچ دی ال برای پیاده سازی

طراحی دیجیتال FPGA
4 30,000

شبیه سازی مقاله

تئوری کنترل الگوریتم های کنترل Matlab کنترل
1 100,000
ثبت سفارش انجام پروژه متلب و دریافت پیشنهاد


x