تعرفه خدمات بازارکار آنلاین خودکار

هزینه ایجاد پروژه

ایجاد پروژه در وب سایت خودکار رایگان است اما در صورت نیاز به استفاده از افزودنی های آن برای دریافت نتیجه بهتر، هزینه آن به شکل زیر می باشد:

 • پروژه فوری = 2000 تومان
 • پروژه مخفی = 2000 تومان
 • پروژه برجسته = 5000 تومان
 • پروژه محرمانه = 2000 تومان
 • پروژه تمام وقت = 20000 تومان
 • پروژه متمایز = 2000 تومان

هزینه عضویت ویژه در سایت

 • عضویت معمولی
 • رایگان
 • 0 پیشنهاد در ماه
 • 10 مهارت
 • کمیسیون 5%
 • عضویت برنز
 • 2000 تومان/ ماهانه
 • 15 پیشنهاد در ماه
 • 20 مهارت
 • کمیسیون 4%
 • ارتقاء عضویت
 • عضویت نقره ای
 • 7000 تومان/ ماهانه
 • 30 پیشنهاد در ماه
 • 40 مهارت
 • کمیسیون 2%
 • ارتقاء عضویت
 • عضویت طلایی
 • 12000 تومان/ ماهانه
 • 60 پیشنهاد در ماه
 • 80 مهارت
 • کمیسیون 0%
 • ارتقاء عضویت
x