16101362

نصب و تعمیر کارتخوان اتوبوس


درباره من

فوق دیپلم برق و در حال ادامه تحصیل در کارشناسی


نمونه کار هاتاریخ عضویت
09 مرداد 1395

x