349332

تدريس


درباره من

رشته مربوطم دبيري زيست شناسي است..همکاري باکانون قلم چي هم تاکنون داشتم که درزمينه تدريس علوم ورياضي پايه هفتم متوسطه جديد ومشاوره وپشتيبان بودم..اکنون درفريختگامن دانشگاه قادربه تدريسم هستم.


نمونه کار هاتاریخ عضویت
24 مرداد 1395

x