Anaeltekco

تولید کننده سیستم اعلام حریق


درباره من

من تولید کننده سیستم اعلام حریق آنا هستم . دلم میخواد در سطح جهانی و با کیفیت محصولات غربی تولید کنم


نمونه کار هاتاریخ عضویت
03 شهريور 1397

کارفرمای پروژه های زیر:

طراحی مرکز کنترل اعلام حریق با stm32
x