Masoudelec


درباره من

طراحی و اجرای سخت افزار انواع بردهای دیجیتالی و مخابراتی در توان و فرکانس های مختلف تا باند اس از قبیل انواع فرستده و گیرنده های مخابراتی، انواع مولد و مبدل های فرکانسی و ...

مشاوره در زمینه طراحی سخت افزار های الکترونیکی و مخابراتی 


نمونه کار هاتاریخ عضویت
09 خرداد 1396

x