این کاربر به دلیل نقض قوانین سایت، معلق شده است.

hadi21

متلب


درباره من

کارشناسی ارشد برق قدرت


نمونه کار هاتاریخ عضویت
21 شهريور 1396

x