pouryas

مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت


درباره من

 دانشجوی دکتری مهندسی برق هستم

تخصص اصلی الکترونیک قدرت و مسائل مربوط به کیفیت توان در شبکه می باشد. تا کنون چند پروژه تحقیقاتی با شرکت برق و همچنین چند پروژه به صورت عملی انجام داده ام.

توانایی بسیار خوبی در طراحی و پیاده سازی مدارات الکترونیک قدرت بخصوص منابع تغذیه بدون وقفه دارم.

مدرس دانشگاه بوده و توانایی زیادی نیز در انجام پروژه های دانشجویی دارا می باشم

 


نمونه کار هاتاریخ عضویت
24 مرداد 1396

x