عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


03 تير
باز

توضیحات

یک بردار 1000 تایی با مدولاسیون کیو پی اس کا  تولید کنید.

                                                             

بردار سیگنال تولیدی  را با یک بردار نویز گوسی با میانگین صفر و واریانس 1 جمع کنید.

 

دمدولاسیون 

 

با توجه به شکل گیرنده بهینه را پیاده سازی کرده و با دستور متلب مقایسه کنید. 

 

در هر مرحله سیگنال تولیدی را رسم کنید..                                                                             

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

مخابرات

سیستم های مخابراتی

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

50,000 تومان
18 تير - 21:24

یک روزه

50,000 تومان
14 تير - 15:22

انجام با پی دی اف توضیح

40,000 تومان
03 تير - 11:00

تحویل فوری

کارفرما

reza

آخرین بازدید: 03 تير - 23:05


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
1
x