عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

با فرض اینکه هدفی در فاصله 100 کیلومتری با سطح مقطع یک متر مربع ودر باند فرکانسی 9 گیگا هرتز آشکارسازی شود طراحی سیستمی با استفاده از نرم افزار متلب گردد

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

مخابرات

سیستم های مخابراتی

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

100,000 تومان
18 تير - 21:21

3 روزه تضمینی

200,000 تومان
13 تير - 12:59

سلام. پروژه شما برای تیم ما قابل انجام است

کارفرما

javan7618

آخرین بازدید: 13 تير - 00:29


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
1
x