عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

موضوع انجام پايان نامهتقویت کننده کم نویز با تکنولوژی finfet

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

الکترونیک

سنسور ها و ماژول ها

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

4,500,000 تومان
17 مرداد - 23:39

پروژه شما قابل انجام است برای اطلاعات بیشتر می توانید با بنده مذاکره نمایید.

کارفرما

aynaz-1365

آخرین بازدید: 07 مرداد - 15:48


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
1
x