عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

شبيه سازي مقاله

using_fuzzy_hopfield_neural_network.pdf

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

مخابرات

مدار های مخابراتی

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

650,000 تومان
29 آبان - 10:16

سلام پروژه کارشناسی ارشد من روی شبکه های عصبی بازگشتی بوده و کاملا مسلطم

700,000 تومان
24 آبان - 13:15

مجری با این قیمت پیدا نمیکنی! تاحالا هرچی ثبت کردی نتونستن با قیمت من رقابت کنن

کارفرما

Aalizadeh9355

آخرین بازدید: 21 اسفند - 00:21


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
11
x