عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

لازم نیست صفر تا 100 این پروژه را انجام بدید فقط یکسری مقالات مرطبت با این موضوع بهمراه رفرنس لازم دارم

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

قدرت

سیستم های قدرت

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

200,000 تومان
18 دي - 19:37

قابل انجام

کارفرما

ali194

آخرین بازدید: 03 دي - 11:12


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
2
x