عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

یکی از کاربردهای تحلیل معادلات فلو مدل نمودن رفنار نرونها است یکی از این مدلها در تمرین زیر مورد بررسی قرار گرفته است

photo_2017-12-27_00-55-45.jpg

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

الکترونیک

بیو الکتریک

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

50,000 تومان
08 دي - 14:21

خیلی زود تحویل میدم

100,000 تومان
06 دي - 09:06

من براتون انجامش میدم

50,000 تومان
06 دي - 07:06

من فقط میتونم معادلات رو حل کنم و رسم کنم از الکترونیک چیزی نمیدونم (مدت زمان کار : 1روز)

کارفرما

Ashkan2161

آخرین بازدید: 09 تير - 16:13


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
8
x