عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

شرح تمرین در فایل پیوست

1.jpg

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

کامپیوتر

نرم افزار های آنالیز و شبیه ساز

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 50,000 تومانپیشنهادات

100,000 تومان
12 دي - 11:56

در صورت تمایل انجام خواهد شد

کارفرما

Asalehi

آخرین بازدید: 14 دي - 14:27


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
2
x