عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


01 بهمن
باز

توضیحات

شبیه سازی مقاله ارسالی با نرم افزار متلب

TSTE.2017.2710340_fb950bbe45d6c8fb7fb8bf5d23b65cfa.pdf

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

قدرت

سیستم های قدرت

بودجه

حداقل 30,000 تومان

حداکثر 250,000 تومانپیشنهادات

120,000 تومان
02 بهمن - 00:10

اگه خواستین من انجام میدم

100,000 تومان
01 بهمن - 13:13

کاملا مسلط به مطلب میباشم. وتوان راکتیو را کاملا مسلطم.

کارفرما

mo1991

آخرین بازدید: 23 مهر - 00:11


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
5
x