عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


توضیحات

ب) ویژگیهای اصلی این روش ها که.

1- استفاده از برنامه ریزی چند هدفه به کمک الگوریتم NSGA II

2- وجود منابع تجدید پذیر در شبکه

3- در نظرگرفتن قابلیت خودرو به شبکه

پ) دستاوردهای نهایی:

1- برنامه ریزی بهینه شارژ و دشارژ

2- تامین بار خانگی با توجه به قابلیت خودرو به شبکه

3- بدست آوردن جوابهای بهینه پارتو

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

قدرت

سیستم های قدرت

بودجه

حداقل 250,000 تومان

حداکثر 750,000 تومانپیشنهادات

1,000,000 تومان
31 فروردين - 22:51

با سلام می توانیم در جهت انجام پروژه وارد مذاکره شویم

کارفرما

aahhss

آخرین بازدید: 12 فروردين - 18:53


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
1
x