عنوان پروژه
تاریخ ارسال
وضعیت


22 خرداد
باز

توضیحات

توضیحات مربوط به این پروژه در فایل پیوست آمده است. این پروژه قسمتی از پروژه ی پایانی بنده در موسسه ی آموزش عالی جهاد دانشگاهی شیراز میباشد. بدلیل نداشتن فرصت از پیشکسوت های این زمینه تقاضای کمک دارم. با تشکر

FPGA Project.pdf

 ایجاد پروژه جدید

مهارت های لازم

شاخه

الکترونیک

سنسور ها و ماژول ها

بودجه

حداقل 500,000 تومان

حداکثر 2,500,000 تومانپیشنهادات

200,000 تومان
23 خرداد - 02:13

انجام پروژه به طور مطمئن و با پشتیبانی مناسب تا اتمام آن

کارفرما

AKarimi

آخرین بازدید: 22 خرداد - 23:35


رتبه کارفرما
0

تعداد پروژه ثبت شده
1
x